Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 05 2020

Reposted fromshakeme shakeme viathedogs thedogs
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaparrtyzant parrtyzant
Sponsored post
1602 6021 500
- Maciej Wierszycki
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viascorpix scorpix
9181 71dd
Reposted fromEtnigos Etnigos viaparrtyzant parrtyzant
4826 7aeb
Reposted fromviolethour violethour viamartinif16 martinif16
2812 bf9b 500
Reposted fromtwice twice viamartinif16 martinif16
4392 fb71
Reposted fromtosiaa tosiaa viamartinif16 martinif16
9654 cf32 500
vk.com
Reposted fromshakeme shakeme viaoxytocin oxytocin
Reposted fromshakeme shakeme
9664 8b63

babyanimalgifs:

Relationship goals:

Reposted frommcnulty mcnulty vialou8 lou8

December 28 2019

0514 6443
Reposted fromparrtyzant parrtyzant
7395 5dd4 500
Reposted fromnyaako nyaako viadoubleespresso doubleespresso
3697 f508 500
Reposted fromverronique verronique viakropq kropq
0013 9984
Reposted fromsavatage savatage viakropq kropq

December 17 2019

Nigdy Ci tego nie powiem, ale znalazłam już swoje ulubione miejsce na ziemi. Wybacz, ale jest ono zawsze tuż obok Ciebie.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viajustmine justmine
2958 698c 500
Reposted fromTyMiJestes TyMiJestes viaweruskowa weruskowa

December 16 2019

Reposted fromshakeme shakeme viaincentive incentive
Koniec roku jest po to, aby zwolnić. Wysypiać się, jeść zdrowe śniadania, przeczytać te wszystkie książki, które wiernie czekają aż po nie sięgniesz. Aby spotykać się z przyjaciółmi, iść na jarmark świąteczny i pić grzane wino. Robić zakupy do południa, kiedy w galeriach nie ma jeszcze tylu ludzi. Oglądać pod kocem filmy i seriale, pić gorącą herbatę i jeść czekoladę. 
W grudniu należy sprawdzić swoją listę ,,do zrobienia" i odznaczyć te punkty, na które nie znalazłaś czasu wcześniej. Pojechać nad morze, pójść na spacer pustą plażą. Wysłać kartki z życzeniami. Iść do teatru lub do kina. Skończyć remont mieszkania. 
Spisać plany na nowy rok i wierzyć, że będzie szczęśliwy. 
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viapinkdress pinkdress
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...