Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2018

4176 cff1 500
Reposted fromhagis hagis viamartinif16 martinif16
8799 a067
Reposted frommartynkowa martynkowa viahepi hepi
3462 ee9a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapannaklio pannaklio

March 15 2018

  Zazdrość jest strachem przed porównaniem.
— Max Frisch
Reposted fromIriss Iriss viamerryxoxo merryxoxo

March 11 2018

3623 e89c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola

March 10 2018


“I choć nie mam Go na co dzień, Codziennie mam Go w głowie.
— Dobrej nocy, Kochanie.
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaimbirimbir imbirimbir
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch

March 09 2018

4073 624a 500
Reposted fromtfu tfu vianutt nutt
2263 5d90 500
Reposted fromIrritum Irritum vianutt nutt
7100 6898 500
no jak to.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianutt nutt
3458 0a63
Reposted fromretro-girl retro-girl viapequena pequena

March 07 2018

Niektórzy ludzie po prostu działają na innych uspokajająco.
Reposted fromdreams-come-true dreams-come-true vianiskowo niskowo
4818 35d6 500
Reposted fromjazziee jazziee viaMaryiczary Maryiczary
3388 3645 500
Ks. Jan Kaczkowski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaMaryiczary Maryiczary

February 26 2018

- Gdzie byłaś?  - Daleko stąd.  - To jedno z moich ulubionych miejsc. 
— Zemsta.
Reposted fromcontrolled controlled viagdziejestola gdziejestola
Oto jest miłość. Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem, a okazuje się, że czekali na siebie całe życie.
— Lima Barreto.
Reposted fromnutt nutt
4700 218c 500

February 23 2018

3656 8473
Reposted fromdelain delain viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl